SOAS University of London

HSK & HSKK papers

HSK1

paper 1                    paper 1 recording 

paper 2                    paper 2 recording

paper 3                    paper 3 recording

HSK2

paper 1                    paper 1 recording

paper 2                    paper 2 recording

paper 3                    paper 3 recording

HSK3

paper 1                    paper 1 recording

paper 2                    paper 2 recording

paper 3                    paper 3 recording

HSK4          

paper 1                    paper 1 recording

paper 2                    paper 2 recording

paper 3                    paper 3 recording

HSK5

paper 1                    paper 1 recording

paper 2                    paper 2 recording

paper 3                    paper 3 recording

HSK6

paper 1                    paper 1 recording

paper 2                    paper 2 recording

paper 3                    paper 3 recording

HSKK E (Elementary)

paper                      paper recording

HSKK I (Intermediate)

paper                      paper recording

HSKK A (Advanced)

paper                      paper recording

HSK vocabulary

see the right column