SOAS University of London

Department of History, School of History, Religions & Philosophies

The Babylonian Epic of Creation (Enūma elîš), Tablet I, lines 1-20, read by Ivan Hrůša

The transcription is based on the transliteration in P. Talon, The Standard Babylonian Creation Myth: Enūma eliš (Helsinki, 2005).

1 enūma eliš lā nabû šamāmū
2 šapliš ammatu šuma lā zakrat
3 apsûm-ma rēštû zārûšun
4 mummu tiamat muallidat gimrišun
5 mêšunu ištēniš ihiqqū-ma
6 gipāra lā kiṣṣurū ṣuṣâ lā še'û
7 enūma ilū lā šūpû manāma
8 šuma lā zukkurū šīmatu lā šīmū
9 ibbanû-ma ilū qerebšun
10 lahmu u lahamu uštapû šumī izzakrū
11 adi irbû išīhū
12 anšar u kišar ibbanû elišunu atrū
13 urrikū ūmī uṣṣibū šanāti
14 anum apilšunu šānin abbīšu
15 anšar anum bukrašu umaššil-ma
16 u anum tamšīlašu ūlid nudimmud
17 nudimmud ša abbīšu šālissunu šū-ma
18 palka uzni hasīs emūqān pungul
19 guššur ma'diš ana ālid abīšu anšar
20 lā īši šānina ina ilī athêšu