The Babylonian Epic of Creation (Enūma elîš), Tablet I, lines 1-13, read by Victor Hurowitz

The transcription is based on the transliteration in P. Talon, The Standard Babylonian Creation Myth: Enūma eliš (Helsinki, 2005).

 1. enūma eliš lā nabû šamāmū
 2. šapliš ammatu šuma lā zakrat
 3. apsûm-ma rēštû zārûšun
 4. mummu tiamat muallidat gimrišun
 5. mêšunu ištēniš ihiqqū-ma
 6. gipāra lā kiṣṣurū ṣuṣâ lā še'û
 7. enūma ilū lā šūpû manāma
 8. šuma lā zukkurū šīmatu lā šīmū
 9. ibbanû-ma ilū qerebšun
 10. lahmu u lahamu uštapû šumī izzakrū
 11. adi irbû išīhū
 12. anšar u kišar ibbanû elišunu atrū
 13. urrikū ūmī uṣṣibū šanāti